Author Details

Gothsonner, Paweł

  • Vol 25, No 2 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Badania Dolnośląskiego zwietrzałego bazaltu z Duninowa i możliwości jego zastosowania w przemyśle odlewniczym
    Abstract  PDF (Polish)