Author Details

Goldsztejn, Paweł

  • Vol 52, No 3 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie metod interpolacji do numerycznego kreślenia map powierzchni geologicznych na podstawie nieregularnie rozmieszczonych danych
    Abstract  PDF
  • Vol 52, No 2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ukształtowanie powierzchni stropowej gliny zwałowej zlodowacenia sanu 2 w centrum Wrocławia
    Abstract  PDF