Author Details

Dobak, Paweł

 • Vol 55, No 2 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Określanie przepuszczalności gruntów spoistych w badaniach konsolidacji z ciągłym przyrostem obciążenia
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 10/2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Środowiskowa problematyka geologiczno-inżynierska w planowaniu przestrzennym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Hydroizolacyjne właściwości kredy jeziornej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 2 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmienność parametrów geotechnicznych w warunkach budowy metra w Warszawie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 27, No 11 (1979) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Określanie wartości edometrycznego modułu ściśliwości ogólnej z badań prowadzonych ze stałą prędkością odkształcenia
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 53, No 6 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Seminarium Geologiczno-inżynierskie i środowiskowe problemy zagospodarowania przestrzennego Warszawa, 23 czerwca, 2005 r.
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dokumentowanie geologiczne na potrzeby posadowienia obiektów naukowej stacji badawczej w warunkach polarnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Warunki obciążania jako czynnik rzutujący na odkształcalność osadów deltowych z zachodniej części Żuław Wiślanych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczno-inżynierska waloryzacja w planowaniu przestrzennym gminy z zastosowaniem danych kartograficznych analizowanych w technologii GIS
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Charakterystyka hydrochemiczna wód w rejonie Polskiej Stacji Polarnej im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie numerycznych obliczeń stateczności zboczy dla oceny potencjalnych stref przemieszczeń zwietrzelin i koluwiów rozwiniętych na podłożu fliszowym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 61, No 1 (2013) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ocena charakterystyk konsolidacji na podstawie modelowania osiadań nasypów drogowych Południowej Obwodnicy Gdańska
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 12 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany ciśnienia porowego w warunkach stałego wzrostu obciążenia i ich wpływ na konsolidację CL na przykładzie wybranych gruntów spoistych centralnej Polski
  Abstract  PDF
 • Vol 68, No 11 (2020) - Geologia inżynierska, geomechanika
  Zmiany właściwości konsolidacyjnych, filtracyjnych i mikrostrukturalnych glin lodowcowych w przebiegu badań konsolidacji z ciągłym wzrostem obciążenia
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Seminarium naukowe pt. Antropogeniczne przekształcenia ośrodków gruntowych i skalnych z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Drągowskiego –Warszawa, 6.10.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 9/2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zachowania konsolidacyjne past gruntowych jako potencjalnego materiału izolacyjnego
  Abstract  PDF