Author Details

Czarniak, Paweł

 • Vol 67, No 6 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKU£Y NAUKOWE Poszukiwanie intruzji granitoidowej będącej źródłem mineralizacji polimetalicznej w rejonie na NW od Krakowa z zastosowaniem metod geofizycznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 10/2 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie badań konduktometrycznych z użyciem inwersji 1D, jako narzędzia do kartowania przestrzennego przypowierzchniowych warstw geologicznych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 4 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza możliwości zastosowania metody tomografii elektrooporowej (ERT) do rozpoznania miąższości pokrywy laterytowej
  Abstract  PDF (Polish)