Author Details

Birecki, Paweł

  • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rurociągi polietylenowe w zastosowaniach przemysłowych: hydrotransport, rurociągi podwodne, zastosowania w górnictwie (w aspekcie budowy składowisk w złożach soli kamiennej)
    Abstract  PDF