Author Details

Aleksandrowski, Paweł

 • Vol 55, No 8 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektoniczne struktury deformacyjne w iłach krakowieckich sarmatu w Wylewie k. Sieniawy (zapadlisko przedkarpackie): świadectwo młodej przesuwczej aktywności podłoża miocenu
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektonika klinowa i strefy trójkątne — zarys problematyki
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa frontalnej strefy Karpat zewnętrznych na przykładzie mioceńskiej jednostki Zgłobic w rejonie Brzeska–Wojnicza — nowe dane, nowe modele, nowe pytania
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki zastosowania profilowań upadomierzem do rozpoznania tektoniki karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 12 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sedymentologia i tektonika serii karbońskiej w podłożu monokliny przedsudeckiej: nowe dane
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 1 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ICDP a wiercenia badawcze w Polsce: zaproszenie do dyskusji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polsko-ukraińskie badania geologiczno-strukturalne w dolinie Dniestru
  Abstract
 • Vol 35, No 10 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Od struktur ślizgowych do układów naprężeń: przegląd metod
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 9 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rola wielkoskalowych przemieszczeń przesuwczych w ukształtowaniu waryscyjskiej struktury Sudetów
  Abstract
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna i geneza mioceńskiego zrębu Ryszkowej Woli w rejonie Sieniawy – Rudki (wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) — wyniki interpretacji danych sejsmiki 3D
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sukcesja osadowa miocenu w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa–Rudka), zapadlisko przedkarpackie: wyniki facjalnej i stratygraficznej interpretacji danych wiertniczych oraz sejsmiki 3D
  Abstract  PDF
 • Vol 65, No 12 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  O nowych rowiązaniach tektonicznych w „Atlasie geologicznym Polski”
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 12 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Tektoniczne znaczenie strefy Teisseyre’a-Tornquista w świetle nowych badań
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 4 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 7 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 11 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 4 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geopark Karkonosze – georóżnorodność i geoturystyka
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 6 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 59, No 12 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 2 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
  Abstract  PDF
 • Vol 58, No 10 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów – odpowiedź
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 3 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 3 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów–Smolarzyny)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 10 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Regionalizacja tektoniczna Polski — Polska południowo-zachodnia
  Abstract  PDF