Author Details

Karnkowski, Paweł Henryk

 • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie warunków generacji węglowodorów w utworach starszego paleozoiku na obszarze zachodniej części basenu bałtyckiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 9 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Karboński etap rozwoju basenu lubelskiego jako główne stadium generacji węglowodorów w utworach młodszego paleozoiku Lubelszczyzny — wyniki modelowań geologicznych (PetroMod)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleomorfologiczne uwarunkowania sedymentacji w mioceńskim basenie przedkarpackim (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wczesny etap rozwoju polskiego basenu ryftowego: implikacje dla genezy dolnośląskich złóż miedzi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 9 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geneza złóż węglowodorów w basenie polskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Migracja i akumulacja gazu ziemnego w zapadlisku przedkarpackim: mechanizm i czynniki kontrolujące
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 11 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczna analiza zdjęć satelitarnych metodą pokryć wielokrotnych: zarys problematyki z przykładami z Polski południowej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 48, No 3 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  M. Podemski & A. Podemski - Państwowy Instytut Geologiczny. Strona internetowa
  Abstract
 • Vol 48, No 5 (2000) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Modelowanie procesów generacji węglowodorów w utworach cechsztyńskich basenu polskiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Współczesne środowiska sedymentacji pustynnej jakomodel sedymentacji osadów czerwonego spągowca wbasenie polskim - studium terenowe - Szott El Jerid,Thnezja,27.10-07.11.1998
  Abstract
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przedpermska historia obszaru polskiego basenu czerwonego spągowca
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Polski basen czerwonego spągowca jako wczesne stadium polskiego basenu ryftowego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie aktualistycznych badań sedymentologicznych do praktyki poszukiwawczej w utworach czerwonego spągowca w basenie polskim
  Abstract
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia czerwonego spągowca w basenie polskim w świetle dotychczasowych opracowań stratygraficznych w permskich basenach zachodnioeuropejskich
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Stratygrafia sekwencji czerwonego spągowca w basenie polskim: relacje między tektoniką a klimatem
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 5 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Złoża gazu w osadach czerwonego spągowca w basenie polskim: skład gazu ziemnego i jego geneza
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 7 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologia - geofizyka - geochemia: techniki integracji dla poszukiwań naftowych - konferencja w BG Geonafta, 18.05.1999
  Abstract
 • Vol 46, No 6 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Najnowsze osiągnięcia metodyczne w światowej geologii naftowej i ich praktyczne wykorzystanie w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie - konferencja naukowo-techniczna w BG GEONAFTA - Warszawa, 19.05.1998
  Abstract
 • Vol 46, No 7 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  1962-1997: 35 lat BG GEONAFTA - konferencja naukowo-techniczna Zespołowa analiza geologiczna źródłem postępu w poszukiwaniach naftowych - Warszawa, 29.04.1997
  Abstract
 • Vol 45, No 10/1 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Baseny sedymentacyjne a prowincje naftowe Polski - zarys problematyki -
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 2 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Komputerowa analiza potencjalnych możliwości akumulacji gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca w polskim basenie permskim
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 35, No 4 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza facjalna podgrupy wielkopolskiej (górny czerwony spągowiec) w północnej części monokliny przedsudeckiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 4 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Historia termiczna a generacja węglowodorów w rejonie struktury Dobrzycy (Pomorze Zachodnie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 5 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jednostki allostratygraficzne - propozycja nowych wydzieleń formalnych w polskiej klasyfikacji stratygraficznej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 44, No 5 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  17. Regionalne afrykańsko-europejskie spotkanie sedymentologów (lAS) - Sfax, Tunezja, 26-28.03.1996
  Abstract
 • Vol 30, No 1 (1982) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Górny karbon (stefan) w wierceniu Donatowo-1
  Abstract
 • Vol 44, No 8 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza basenów sedymentacyjnych a nowoczesna sedymentologia - V Krajowe Spotkanie Sedymentologów - Warszawa-Góry Świętokrzyskie-Ponidzie-Mazowsze, 17-21.06.1996
  Abstract
 • Vol 44, No 12 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Konferencja naukowo-techniczna nt.: Perspektywy poszukiwań węglowodorów w utworach czerwonego spągowca oraz węglanowych osadach cechsztynu w basenie permskim Niżu Polskiego - Warszawa, 24.10.1996
  Abstract
 • Vol 28, No 3 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleotektonika pokrywy platformowej w Wielkopolsce
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 28, No 7 (1980) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Elewacja radomszczańska w świetle geologicznej interpretacji zdjęć satelitarnych
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 41, No 5 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Procesy kształtujące cykliczność sedymentacji czerwonego spągowca w basenie polskim
  Abstract
 • Vol 40, No 8 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Implikacje, komplikacje i aplikacje wynikające z rozwoju poglądów na litostratygrafię i cykliczność sedymentacji permu w regionie śląsko-krakowskim
  Abstract
 • Vol 39, No 7-8 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zagadnienie ruchów tektonicznych w czerwonym spągowcu
  Abstract  PDF (Polish)