Author Details

Karnkowski, Paweł H.

  • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ewolucja strukturalna podłoża mioceńskiego basenu przedkarpackiego (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem)
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 41, No 12 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Cykle sedymentacyjne a cykliczność procesów przyrodniczych: metodyka, sedymentologia, stratygrafia - 31.05. - 2.06.1993
    Abstract