Author Details

Wójcik-Tabol, Patrycja

 • Vol 67, No 3 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępne wyniki badań petrologicznych i palinologicznych klastów węgla w zlepieńcach formacji menilitowej jednostki śląskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 69, No 6 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wstępna charakterystyka mineralogiczna czarnych łupków antrakozjowych z obszaru synklinorium śródsudeckiego
  Abstract  PDF
 • Vol 60, No 5 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Poszukiwany świadek naoczny impaktu – kwarc wstrząsowy
  Abstract  PDF (Polish)