Author Details

Karnkowski, P.H.

  • Vol 41, No 1 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Cykle sedymentacyjne a cykliczność procesów przyrodniczych - metodyka, sedymentologia, stratygrafia, 31 maja - 2 czerwca 1993 r
    Abstract