Author Details

Petrichenko, Oleg Y.

  • Vol 46, No 8/1 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Chlorek wapnia w solankach górnodewońskich basenów ewaporatowych ryftogenu prypecko-dnieprowsko - donieckiego w świetle badań inkluzji w halicie
    Abstract  PDF (Polish)