Author Details

Petryczenko, Oleg I.

  • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zarys geologii mioceńskich formacji ewaporatowych ukraińskiej części zapadliska przedkarpackiego
    Abstract
  • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Facje gipsów badeńskich Ponidzia i Naddniestrza
    Abstract