Author Details

Oszczypko, Nestor

 • Vol 53, No 3 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE T. M. Peryt & M. Piwocki (red.) — Budowa Geologiczna Polski, t. 1, Stratygrafia, część 3a, Kenozoik — paleogen, neogen
  Abstract
 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZJE Yu. SENKOVSKY, K. GRYGORCHUK, V. GNIDETS & Yu. KOLTUN—Geologichna Paleookeanografia Okeanu Tetis (Karpato-Chornomorsky Segment) — Geological paleooceanography of the Tethys Ocean (Carpathian-Black Sea Segment)
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 8/2 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Karpaty-Orawa: rola pióropuszy płaszcza w obszarach orogenicznych, problematyka subdukcji, szwu kontynentalnego oraz podłoża kadomsko-paleozoicznego (bloki małopolski i górnośląski pod Karpatami)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 10/1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Osuwisko w Lachowicach (Beskidy Zachodnie): skutki powodzi z 2001 r.
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 11 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja tektoniczna basenów sedymentacyjnych polskiej części Karpat zewnętrznych w świetle analizy subsydencji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 5 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleogeografia basenów Małopolskiej Prowincji Naftowej w mezozoiku i kenozoiku na tle ewolucji obszaru wokółkarpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 49, No 8 (2001) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój zapadliska przedkarpackiego w miocenie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 47, No 1 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XVI Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej - Wiedeń, Austria, 30.08-02.09.1998
  Abstract
 • Vol 47, No 6 (1999) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Budowa geologiczna Krynicy (płaszczowina magurska)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 46, No 8/2 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Some remarks on a new model of the Outer Carpathians presented during Structural and Sequence Stratigraphic Workshop: Polish Carpathians
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  The Early-Middle Miocene Carpathian peripheral foreland basin (Western Carpathians, Poland)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Reconstruction of Cretaceous rifts incorporated in the Outer West Carpathian wedge by balancing
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 45, No 10/2 (1997) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  The Early through Middle Miocene dynamics of the Polish Carpathian Foredeep
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 34, No 6 (1986) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój osadów płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej
  Abstract
 • Vol 44, No 10 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mioceńska dynamika polskiej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 43, No 2 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XV regionalne spotkanie lAS - Ischia (Włochy),13-16.04.1994
  Abstract
 • Vol 43, No 10 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wyprawa geologiczna w Karpaty Wschodnie – czerwiec 1994 r.
  Abstract
 • Vol 43, No 12 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  XV Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej, Ateny, Grecja, 17-21.09.1995
  Abstract
 • Vol 40, No 7 (1992) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie
  Abstract
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 7 (1977) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Geologiczne warunki rozwoju osuwiska w Brzeżance koło Strzyżowa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 11, No 6 (1963) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi na temat występowania źródeł siarkowodorowych w dolinie Dunajca
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 11, No 7 (1963) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Uwagi na temat chemizmu wód podziemnych występujących na kontakcie jednostki magurskiej z Pienińskim Pasem Skałkowym
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 5 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 10 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybitni geolodzy karpaccy w ostatnim 50-leciu XX wieku w Oddziale Karpackim PIG; rola Profesora Mariana Książkiewicza w rozwoju badań Karpat
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 3 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Odpowiedź na Głos w dyskusji nad biostratygrafią tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 3 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ewolucja utworów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego w rejonie Rzeszowa (obszar zdjęcia sejsmicznego 3D Sokołów–Smolarzyny)
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 6 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wiek tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce — odpowiedż na odpowiedż
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 10 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Regionalizacja tektoniczna Polski — Karpaty zewnętrzne i zapadlisko przedkarpackie
  Abstract  PDF