Author Details

Górecka, Natalia

  • Vol 26, No 2 (1978) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Określanie gęstości skał na podstawie pomiarów profilowania gamma-gamma na obszarze złoża węgla brunatnego Bełchatów
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 23, No 7 (1975) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zagadnienie wyznaczania współczynników odbicia fal sprężystych na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej
    Abstract  PDF (Polish)