Author Details

Zielińska-Sitkiewicz, Monika

  • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza współzależności stężenia jonów w wodach podziemnych i ciśnienia piezometrycznego w punktach monitoringowych nr 6, 226 i 581 sieci obserwacyjno-badawczej PIG-PIB w wieloleciu 1991–2014
    Abstract  PDF (Polish)