Author Details

Wiśniewska, Monika

  • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Efektywna pojemność komór magazynowych gazu w pokładowych złożach soli kamiennej
    Abstract  PDF