Author Details

Skrzeczkowska, Monika

  • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Rola obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych w ocenie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża w świetle wymagań Eurokodu 7
    Abstract  PDF (Polish)