Author Details

Piotrowska, Monika

  • Vol 64, No 9 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Obszary i zasoby perspektywiczne wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce na mapach w skali 1 : 200 000 wraz z ich oceną surowcową oraz ograniczeniami środowiskowymi i zagospodarowania przestrzennego
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 63, No 9 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Ograniczenia środowiskowe obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali i surowców chemicznych w Polsce
    Abstract  PDF (Polish)