Author Details

Kaźmierczuk, Monika

  • Vol 57, No 11 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w geologicznej interpretacji profilowań geofizyki otworowej w mioceńskich utworach z rejonu złoża gazu Dzików w SE Polsce
    Abstract  PDF