Author Details

Michałowska, Mirosława

  • Vol 31, No 10 (1983) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Obtoczenie i charakter powierzchni ziarn kwarcu w glinach zwałowych i piaskach morskich rejonów Dziwnowa i Zatoki Gdańskiej
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 38, No 5-6 (1990) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Pozycja geologiczna osadów plejstoceńskich z dna Bałtyku południowego datowanych metodą termoluminescencji
    Abstract  PDF (Polish)