Author Details

Kupryjanowicz, Mirosława

  • Vol 55, No 4 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zmiany poziomu wody w eemskich jeziorach i torfowiskach północnego Podlasia
    Abstract  PDF