Author Details

Bazarnik, Mirosława

  • Vol 53, No 9 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Syntetyczny kanemit jako prekursor mezoporowatych materiałów krzemionkowych
    Abstract  PDF
  • Vol 69, No 7 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wstępna charakterystyka geochemiczna amfibolitów i skał ultramaficznych terranu West Ny-Friesland, północny Spitsbergen
    Abstract  PDF