Author Details

Wąsik, Mirosław

 • Vol 46, No 4 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza zmian chemizmu wód leczniczych Ciechocinka w trakcie wieloletniej eksploatacji
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka szacowania kosztów ustanawiania obszaru ochronnego GZWP na przykładzie zbiornika nr 138 Pradolina Toruń–Eberswalde
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problematyka szacowania kosztów ustanawiania obszarów ochronnych wybranych GZWP w utworach czwartorzędowych w regionie środkowej Odry
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Problemy ochrony złóż surowców balneologicznych a planowanie przestrzenne na przykładzie złoża torfu Kołobrzeg
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
  Sposoby i możliwości ujmowania wód podziemnych na obszarach masywów krystalicznych – na przykładzie granitu Karkonoszy
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Dokładność rozpoznania geologicznego a powodzenie wierceń geotermalnych w regionie sudeckim
  Abstract  PDF