Author Details

Lidzbarski, Mirosław

 • Vol 50, No 8 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych na obszarze Pradoliny Kaszubskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 6 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  BLOK ARTYKUŁÓW – MONITORING WÓD PODZIEMNYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ Rozpoznawanie stanu chemicznego wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Gdańsku i Sopocie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 6 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zintegrowany system monitorowania wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 6 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Etapy i zakres prac badawczych realizowanych w ramach zintegrowanego systemu monitorowania wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie w latach 2011–2014
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 6 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Czynniki kształtujące zasoby i chemizm wód podziemnych w rejonie aglomeracji gdańskiej
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 6 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie zanieczyszczeń w wodach podziemnych w rejonie byłej Fabryki Farb i Lakierów „Polifarb” w Gdańsku
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 6 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Jakość wód podziemnych w strefie dopływu wód do ujęcia „Czarny Dwór” i „Zaspa Wodna” w Gdańsku
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 6 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Chemizm wód podziemnych w rejonie ujęcia „Lipce” i „Grodza Kamienna” w Gdańsku
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 64, No 6 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ogólna ocena stanu wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu – podsumowanie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zarys historii badań hydrogeologicznych w ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych w Gdańsku
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Identyfikacja systemu krążenia wód podziemnych w procesie ustalania zasobów odnawialnych na przykładzie zlewni Redy i Zagórskiej Strugi
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania hydrogeologiczne na wybrzeżu klifowym w diagnozowaniu i prognozowaniu geozagrożeń
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 68, No 4 (2020) - Hydrogeologia
  Możliwości i ograniczenia rozbudowy nadmorskich ujęć wód na przykładzie Łeby
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 9 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wybrane problemy dokumentowania warunków hydrogeologicznych w związku z podziemnym (bezzbiornikowym) magazynowaniem płynnych węglowodorów w złożach soli kamiennej
  Abstract  PDF