Author Details

Kamiński, Mirosław

 • Vol 55, No 9 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Mapa podatności osuwiskowej — studium z rejonu Jodłówki (Pogórze Dynowskie)
  Abstract  PDF
 • Vol 50, No 2 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Przykładowy model informacyjny dla wybranego odcinka autostrady A1
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 50, No 8 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Glacitektonika w rejonie Dobrego na Wysoczyźnie
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Badania geofizyczne wałów przeciwpowodziowych metodą tomografii elektrooporowej – przykłady z Warszawy i okolic
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 7 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego i tomografii elektrooporowej w kompleksowych badaniach osuwisk – przykład z Pogórza Dynowskiego (Karpaty zewnętrzne)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 12/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Cyfrowa analiza fotogrametryczna tempa i charakteru ruchów masowych skarpy rzecznej doliny Bugu w rejonie Drohiczyna (południowe Podlasie)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 62, No 4 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wykorzystanie tomografii elektrooporowej do badania osuwisk – osuwisko „Dzianisz” (południowo-zachodnie Podhale)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 60, No 2 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji i monitoringu osuwiska w rejonie Łaśnicy (gmina Lanckorona), Pogórze Wielickie, Karpaty zewnętrzne
  Abstract  PDF (Polish)