Author Details

Żelazny, Mirosław

 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ czasu trwania opadu atmosferycznego (mokrego) na średnią dynamikę zmian stężeń jonów w pojedynczym opadzie w zasięgu oddziaływania dużych ośrodków miejsko-przemysłowych (Łazy k. Bochni)
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Wpływ warunków meteorologicznych na skład chemiczny opadu atmosferycznego (całkowitego)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Krótkoterminowa zmienność chemizmu wód powierzchniowych w małych zlewniach na progu Pogórza Wiśnickiego
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 65, No 11/1 (2017) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Anomalia hydrogeochemiczna w Tatrach – źródło z wodami siarczanowymi
  Abstract  PDF (Polish)