Author Details

Urbanowski, Mikołaj

  • Vol 46, No 10 (1998) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Nowe późnoplejstoceńskie stanowisko paleontologiczno - archeologiczne w Jaskini Komarowej na Wyżynie Częstochowskiej
    Abstract  PDF (Polish)