Author Details

Whalen, Michael T.

  • Vol 58, No 12 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Porównanie podatności magnetycznej (MS) i wskaźników geochemicznych środkowego i górnego franu w Kanadyjskich Górach Skalistych: implikacje dla analiz paleoklimatycznych i paleośrodowiskowych oraz interpretacji zdarzenia punctata
    Abstract  PDF