Author Details

Roman, Michał G.

  • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Interpretacja i wizualizacja danych otworowych w utworach niższego paleozoiku obszaru kratonu wschodnioeuropejskiego i karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej
    Abstract  PDF (Polish)