Author Details

Zatoń, Michał

 • Vol 55, No 5 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Gniazdowe akumulacje szczątków fauny w środkowojurajskich iłach rudonooenych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej—wnioski paleobiologiczne
  Abstract  PDF
 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zachodnioirlandzki basen namuru — relacja z sedymentologicznych terenowych praktyk studenckich
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 11 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Ząb morskiego krokodylomorfa z jury Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 10 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Masowe nagromadzenie artykulowanych szkieletów wężowideł w osadach środkowego triasu Górnego Śląska i ich implikacje tafonomiczne
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 8 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Paleoekologia i paleośrodowisko późnego kampanu na podstawie wybranych profili z doliny środkowej Wisły
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 54, No 4 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 49. Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia Paleontologicznego Oksford,W. Brytania, 18–21.12.2005
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XXI Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego Żarki-Letnisko, 13–16.09.2010
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Konkrecje hiatusowe – charakterystyka i wykorzystanie
  Abstract  PDF
 • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY NAUKOWE Mikrokonchidy – mało znana grupa kopalnych organizmów i ich występowanie w górnym karbonie Górnego Śląska
  Abstract  PDF
 • Vol 56, No 2 (2008) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Framboidy pirytowe jako wskaźniki paleośrodowiska
  Abstract  PDF