Author Details

Roman, Michał

  • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Strefy perspektywiczne występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w kambryjskich, ordowickich, sylurskich i karbońskich kompleksach skalnych Polski – integracja wyników badań
    Abstract  PDF (Polish)