Author Details

Oleksiewicz, Michał

  • Vol 63, No 10/2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Oddziaływanie termiczne budynku wielkogabarytowego na wody podziemne w rejonie stacji badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
    Abstract  PDF (Polish)