Author Details

Lipiec, Michał

  • Vol 43, No 5 (1995) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Anizyjskie otwornice z jednostki Ogarle-Opalone serii wierchowej Tatr Polskich
    Abstract
  • Vol 41, No 7 (1993) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Mechanizmy transportu wód porowych w basenach sedymentacyjnch i ich oddziaływanie na przemiany diagenetyczne
    Abstract