Author Details

Kuszyk, Michał

  • Vol 63, No 2 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej – wnioski
    Abstract  PDF (Polish)