Author Details

Kamiński, Michał

  • Vol 66, No 9 (2018) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie analizy przestrzennej do oceny jakości kopaliny na przykładzie wybranych złóż torfów leczniczych północnej Polski
    Abstract  PDF (Polish)