Author Details

Jaros, Michał

  • Vol 62, No 10/2 (2014) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zastosowanie geologiczno-inżynierskiego modelowania 3D do oceny geotechnicznych warunków posadowienia inwestycji realizowanej z zastosowaniem ścian szczelinowych
    Abstract  PDF (Polish)