Author Details

Fic, Michał

 • Vol 53, No 11 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany chemizmu wód fali wezbraniowej małego cieku
  Abstract  PDF
 • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Oddziaływanie wylewiska ścieków komunalnych na wody podziemne
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 42, No 9 (1994) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Sympozjum Obszarowe zanieczyszczenia wód podziemnych - Mainz, 09-14.05.1994
  Abstract
 • Vol 39, No 2 (1991) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Laboratoryjna ocena sorpcji metali ciężkich do prognozowania ich transportu w wodach podziemnych
  Abstract
 • Vol 53, No 8 (2005) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w otoczeniu Jeziorka Czerniakowskiego — istotny etap w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Abstract  PDF