Author Details

Drobnik, Michał

 • Vol 64, No 12 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Podstawowe właściwości fizykochemiczne i chemiczne oraz możliwości wykorzystania samoczynnie koagulujących brunatnych wód poziomu mioceńskiego z regionu Wielkopolski
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 58, No 7 (2010) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości wykorzystania wód termalnych występujących na terenie Wielkopolski do celów leczniczych i rekreacyjnych
  Abstract  PDF
 • Vol 57, No 8 (2009) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Możliwości wykorzystania wód termalnych występujących na terenie Poznania i Wielkopolski do celów leczniczych i rekreacyjnych
  Abstract  PDF