Author Details

Marut, Mateusz

  • Vol 64, No 11 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Weryfikacja wytycznych normowych dotyczących oznaczania zawartości części organicznych w gruntach organicznych metodą strat masy przy prażeniu
    Abstract  PDF (Polish)