Author Details

Mamczar, Mateusz

  • Vol 63, No 1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Podziemne składowanie ditlenku węgla w świetle art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2009/31/WE w Polsce i w Niemczech: implikacje do polskiego ustawodawstwa
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 63, No 7 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY INFORMACYJNE Niemiecki projekt zmiany przepisów w Prawie Wodnym i Prawie Ochrony Środowiska dotyczących zakazu szczelinowania hydraulicznego i monitoringu ryzyka – implikacje do wydobycia gazu z łupków
    Abstract  PDF (Polish)