Author Details

Sadowska, Marzena

  • Vol 35, No 11 (1987) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Analiza danych teledetekcyjnych dla prognozowania występowania wód mineralnych i zwykłych na przykładzie obszaru między Polanicą, Dusznikami i Kudową
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 59, No 2 (2011) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    RAPORTY Z PRAC ZAMAWIANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników prac geologiczno-poszukiwawczych
    Abstract  PDF