Author Details

Wardas-Lasoń, Marta

  • Vol 64, No 4 (2016) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wpływ uwarunkowań geośrodowiskowych i antropogenicznych na obecność historycznych zanieczyszczeń w podłożu klasztoru ss. Bernardynek w Krakowie
    Abstract  PDF (Polish)