Author Details

Waliczek, Marta

  • Vol 69, No 7 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Materia organiczna rozproszona w ciemnych turbidytach górnego eocenu płaszczowiny śląskiej (Karpaty zewnętrzne, Polska)
    Abstract  PDF
  • Vol 60, No 3 (2012) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    ARTYKUŁY NAUKOWE Obliczanie ciepła radiogenicznego osadów cechsztynu i karbonu na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie rafy Brońsko
    Abstract  PDF (Polish)