Author Details

Wągrodzka, Marta

  • Vol 63, No 10/3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża
    Abstract  PDF (Polish)
  • Vol 63, No 10/3 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
    Abstract  PDF (Polish)