Author Details

Trałka, Marta

 • Vol 70, No 12 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Zmiany składu chemicznego wód podziemnych w węglanowych utworach triasu opolskiego na podstawie badań wybranych źródeł
  Abstract  PDF
 • Vol 70, No 6 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Analiza zmian warunków gruntowo-wodnych we Wrocławiu w odniesieniu do klas agresywności wód podziemnych na podstawie danych archiwalnych
  Abstract  PDF
 • Vol 69, No 12 (2021) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Agresywność chemiczna płytkich wód podziemnych Wrocławia
  Abstract  PDF