Author Details

Janasz, Marta

  • Vol 44, No 9 (1996) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wstępne wyniki oznaczeń związków organicznych w glebach, igłach sosny i porostach z obszaru Gór Świętokrzyskich
    Abstract  PDF (Polish)