Author Details

Czurczak, Marta

  • Vol 70, No 8 (2022) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Zagrożenia związane z głębokim posadawianiem budowli w obrębie iłów mioceńskich występujących w podłożu Krakowa
    Abstract  PDF