Author Details

J. Jóźwiak, Marta J.

  • Vol 51, No 11 (2003) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    Wielkość i charakterystyka ładunku azotu mineralnego w wodach rzecznych granicznego odcinka Bugu i jego polskich dopływów
    Abstract  PDF (Polish)