Author Details

Berdiczewski, Mark

  • Vol 50, No 1 (2002) - Geochemia, mineralogia, petrologia
    O artykule A. Gajewskiego - Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych
    Abstract