Author Details

Jędrysek, Mariusz Orion

 • Vol 55, No 7 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  SŁOWO OD GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Konkurs Ministra Środowiska — „Nagroda GEOLOGIA 2007”
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 10 (2007) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  LIST PODSEKRETARZA STANU, GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU W SPRAWIE POWOŁANIA POLSKIEJ SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ
  Abstract  PDF
 • Vol 52, No 11 (2004) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  RECENZOWANE ARTYKUŁY NAUKOWE Geneza węglanów rozproszonych w dolnośląskich bazaltoidach kenozoicznych: badania izotopowe węgla i tlenu
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 9 (2006) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Metodyka analiz izotopowych rozpuszczonego węgla nieorganicznego (DIC) i ich zastosowania w badaniach hydrogeologicznych i środowiskowych
  Abstract  PDF
 • Vol 67, No 5 (2019) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO)
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 1 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  Podziemne składowanie ditlenku węgla w świetle art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2009/31/WE w Polsce i w Niemczech: implikacje do polskiego ustawodawstwa
  Abstract  PDF (Polish)
 • Vol 63, No 7 (2015) - Geochemia, mineralogia, petrologia
  ARTYKUŁY INFORMACYJNE Niemiecki projekt zmiany przepisów w Prawie Wodnym i Prawie Ochrony Środowiska dotyczących zakazu szczelinowania hydraulicznego i monitoringu ryzyka – implikacje do wydobycia gazu z łupków
  Abstract  PDF (Polish)